Difusió d’imatges

Dono el meu consentiment per la difusió d’imatges o filmacions en paper imprès, a la pàgina web (www.handbolberga.cat) twitter, facebook, instagram, o altres mitjans del club, on aparegui el meu fill/a individual o en grup realitzant activitats organitzades o amb la participació de l’Handbol Berga.

Scroll to Top